Benkő Katalin


„Meditatív festményeimen az organikus formák összefonódása, szétválása, dinamikája eredményezi a kép lendületét, ritmikusságát, melyet a zene és az áramlástani megfigyelések is befolyásolnak. Nem a pillanatnyi valóság ábrázolása a cél, hanem egy személyes valóság átélése, és annak formaként való megjelenítése a képzelettel párosítva. A látvány utáni absztrahálás, a motívumok felolvadása lírai absztrakciót eredményez, ahol a képalakító elv inkább a szín, forma ritmusa és egyensúlya.” (Benkő Katalin)