Filp Csaba


Filp Csaba képeit a csendéletek klasszikus motívumai jellemzik: zöldségek, gyümölcsök, húsok, állatok, koponyák stb. A hívogató gyümölcsök és a többi ábrázolt, kifogástalannak tűnő élelmiszer a mulandóságot jelképezik; ha nem fogyasztjuk el őket, megromlanak, akkor is, ha nem úgy néznek ki. A halott állatok és a koponya ugyancsak az élet kiábrándító végességére emlékeztetnek. Filp Csaba alkotásait párhuzamba lehet állítani a régi művészet Vanitas-képeivel, melyek azt hivatottak hirdetni, a földön minden csak látszat, hiúság és elmúlás. A téma alapvetően régi, ám a felület és a megközelítés módja 21. századi. A barokk kor Vanitas ábrázolásainak sajátossága gyakran a bőség, a zsúfoltság, a pompa. A szemlélőt lenyűgözni akarják a művek, minden áron, nem ritkán olyan megoldásokkal, amelyek optikai csalódást eredményeznek.
A fogyasztói társadalomban a reklámok, az áruházak pultjai és kirakatai hasonlót kívánnak elérni; műfényárban úszó termékek dömpingjével megnyerni a potenciális vásárlót. Sok esetben az árucikkek minőséget ígérnek, holott csupán talmik. Filp Csaba csomagolásaikkal együtt girlandban tekergő, idény nélküli, időtlenül szemfényvesztő élelmiszerei ugyancsak azt sugallják: nem minden az, aminek látszik!