Kiss Viktória


Kiss Viktória festészetének ihletet adó víziók ösztönösek. „Nincs előre kigondolt koncepcióm. Az indíttatást a közvetlen élmény, a megfigyelés, az emlékek és a véletlen játéka adja a valóságot vizsgáló, feldolgozó, rögzítő megközelítéssel. A képeket csak utólagosan tudom elemezni. Rendszerint az első darabja egy tárgykörnek spontán, élményszerű.” Az ábrázolt jelenetekben rejtőzik valamiféle konfliktus, az idézett történetek drámaiak – ám ez nem nyilvánvaló, csupán rafinált módon sejtetett. Műveire jellemzőek a stilizált formák, az erőteljes koloritás,  a minimális, leegyszerűsített tér és a laza, oldott ornamentika, valamint újabban a plasztikusságra való törekvés.