Pálfi Balázs


Pálfi Balázs lenyűgöző festészettechnikai ismeretanyaggal rendelkezik, s ezt a legmélyebb tudatossággal felhasználva alkot. Hagyománytisztelete és érdeklődése a letűnt korok művészete iránt nemcsak technikai felkészültségében érhető tetten, hanem a művészettörténeti stílusok analitikus módon való felhasználásában. Mindemellett Pálfi Balázs előszeretettel fogad megrendeléseket – csakúgy mint a múlt századok mesterei közül oly sokan –, amelyeket közös eszmecsere után megfest.