Berti, Sara


Sara Berti olasz képzőművész, aki a szobrászat, a festészet és a grafika műfajában is alkot. Művészetének esszenciális, létkérdéseket feszegető mivolta témáiban, művészi eszközeiben, alkotómódszerében érhető tetten. Témája az emberi test a maga meztelen, eredendő valójában, a test középpontjára fókuszálva – mindez mentes az erotikus töltettől, hiszen Sara Berti munkásságában a ruhátlanság természetes öltözék, a testek fókuszpontjának kiemelése pedig a teremtő erőt, a termékeny kreativitást, az alkotás folyamatát reprezentálják. Alakjai arctalan torzók, ezzel is hangsúlyozva általános érvényességüket. Míg e korábbi aktus az individualitás háttérbe szorítását eredményezi, addig grafikusként és szobrászként a sokszorosítást mellőzve, mindig egyedi alkotásokat hoz létre. Művészetének komoly kérdéseket boncolgató attitűdje mellett az érzelmekre is épít, hiszen képeinél és szobrainál megjelenő erővonalakkal nemcsak felerősíteni kívánja a mozgás irányát, hanem az érzelmek kifejező erejét is fokozza. Sokszor használja a kék, sárga, piros alapszíneket, e színesszencia magába foglalja az összes többit, a művész ezen gesztussal szintén az élet alapkérdésire fekteti a hangsúlyt. A múlt tisztelete meghatározó Sara Berti művészetében. A művészettörténeti tradícióból merítve és arra építve, saját kortárs szemléletével értelmezi újra az örökséget.