Fürjesi Csaba


„Műveimen a mindennapinak és általánosnak tűnő mozzanatok, témák és miliők feldolgozásai válnak kiemelkedő erejűvé. A ’más’ minőségű idő – Kairosz tartománya válik mintegy megragadhatóvá. A hálószerkezetes rétegződések különös atmoszférája szimbolikusan a szférák rétegződését, az élet szövevényességét, az ülepedést képviseli. A ’lélegző’, áttetsző, olykor vibráló felületi absztrakció nem konkrét fizikaiságot mutat és ad, hanem egy állandó beazonosítást, felfedezést, megértést igénylő képi elem, felület. Munkáimon a létezés kettősségére, az evilági lét és az azzal párhuzamosan ’futó’ más minőségek keresésére, feltárására irányuló vizuális rákérdezéseket látni. E felvetések és feltételezések olykor narratív képi események, nem lezárt üzenetek, hanem a megoldás keresése, a ’történet’ befejezése a nézőben folytatódhat.” (Fürjesi Csaba)